W Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu można już korzystać z zasobu aktowego miejscowego Archiwum Diecezjalnego. Materiały udostępniane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.30. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Zakończono prace konserwatorskie w ramach
projektu "Prace ratownicze, digitalizacja
i udostępnianie źródeł do dziejów dawnej ziemi
sandomierskiej XIV-XX w. - kontynuacja"

 

 

 

 

W Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu zakończyły się kolejne prace konserwatorskie dokumentów dotyczących  dziejów dawnej ziemi sandomierskiej od XIV do XX wieku. Materiały te pochodzą z zespołu Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu. Realizowane były one w ramach programu Kultura Cyfrowa MKiDN.  W  Bibliotece Cyfrowej ukazało się 61 jednostek rękopiśmienniczych, w tym 5 średniowiecznych dokumentów pergaminowych. Kwota dofinansowania MKiDN wyniosła 159 600  zł.

Zakończono prace konserwatorskie
w ramach projektu "Konserwacja, opracowanie i udostępnienie 50 starych druków ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu".

 

 

Diecezja Sandomierska zakończyła realizację projektu "Konserwacja, opracowanie i udostępnienie 50 starych druków ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu". Zadanie to zostało dofinansowane przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności upowszechniającej naukę (biblioteki naukowe) kwotą 255 000 zł.

Wszystkie zdigitalizowane stare druki zostały udostępnione w Bibliotece Cyfrowej.

copyright © DK