Wypożyczalnia książek Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu czynna w godz. 7.30-16.30.

 

Od 3 grudnia 2020 r. istnieje możliwość korzystania z czytelni Biblioteki Diecezjalnej i Archiwum Diecezji Sandomierskiej. Prosimy o wcześniejszą rezerwacją telefoniczną lub e-mailową. W dniach od 1 do 7 kwietnia będzie miała miejsce przerwa świąteczna.

 

 

Zakończono prace konserwatorskie
w ramach projektu "Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna: pełna konserwacja 4 rękopisów (XIV-XVIII w.)".

 

Pomyślnie zostały zakończone kolejne prace konserwatorskie w naszej placówce. Tym razem działania te obejmowały pełną renowację 4 rękopisów. Zabytki te pochodziły z okresu średniowiecza i nowożytności (XIV - XVIII w.). Prace te obejmowały m.in.: odkażanie i dezynsekcję, czyszczenie bloku, oprawy, obcięć i kolejno wszystkich kart, odkwaszanie, uzupełnienia ubytków, planaż i prasowanie kart oraz wykonanie pudeł ochronnych. Konserwacja została wykonana w ramach programu MKiDN Ochrona Zabytków.

Kwota dofinansowania MKiDN wyniosła 190 000  zł.

 

Zakończono prace konserwatorskie w ramach
projektu "Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna, zabytkowy księgozbiór (XV-XVIII w.): konserwacja 11 inkunabułów i 50 rękopisów".

 

W Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu zakończono kolejne prace konserwatorskie. Celem tego zadania była poprawa ochrony i zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego kraju, tj. 11 inkunabułów oraz 50 unikatowych rękopisów. Poprzez konserwację zachowawczą będzie powstrzymana dalsza destrukcja zabytku. Konserwacja została wykonana w ramach programu MKiDN Ochrona Zabytków.

Kwota dofinansowania MKiDN wyniosła 150 000  zł.

Zakończono prace w ramach projektu "Digitalizacja, udostępnianie i niezbędna konserwacja materiałów do dziejów ziemi sandomierskiej XIII-XX w.- kontynuacja".

 

 

Dobiegła końca realizacja zadania: "Digitalizacja, udostępnianie i niezbędna konserwacja materiałów do dziejów ziemi sandomierskiej XIII-XX w.- kontynuacja".

Prace polegały na dekontaminacji zbiorów, pracach naprawczych oraz digitalizacji 66 jednostek rękopisów z zasobu Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu.

W ramach zadania zakupiono także nowy serwer oraz przeprowadzono migrację danych z biblioteki cyfrowej. Obecnie biblioteka działa w najnowszej wersji oprogramowania dLibra.

Zadanie dofinansowane zostało przez MKiDN w ramach projektu "Kultura cyfrowa" (kwota dofinansowania wyniosła 142 800 zł).

 

copyright © DK