W okresie wakacyjnym wypożyczalnia książek Biblioteki Diecezjalnej
w Sandomierzu czynna w godz. 7.30-15.30. Istnieje możliwość korzystania
z czytelni Biblioteki oraz Archiwum Diecezji Sandomierskiej. Prosimy jednak
o wcześniejszy kontakt drogą e-mailową lub telefoniczną.

 

Zakończono prace konserwatorskie w ramach
projektu "Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna, zabytkowy księgozbiór (XV-XVIII w.): konserwacja 11 inkunabułów i 50 rękopisów".

 

 

 

 

W Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu zakończono kolejne prace konserwatorskie. Celem tego zadania była poprawa ochrony i zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego kraju, tj. 11 inkunabułów oraz 50 unikatowych rękopisów. Poprzez konserwację zachowawczą będzie powstrzymana dalsza destrukcja zabytku. Konserwacja została wykonana w ramach programu MKiDN Ochrona Zabytków.

Kwota dofinansowania MKiDN wyniosła 150 000  zł.

Zakończono prace w ramach projektu "Digitalizacja, udostępnianie i niezbędna konserwacja materiałów do dziejów ziemi sandomierskiej XIII-XX w.- kontynuacja".

 

 

Dobiegła końca realizacja zadania: "Digitalizacja, udostępnianie i niezbędna konserwacja materiałów do dziejów ziemi sandomierskiej XIII-XX w.- kontynuacja".

Prace polegały na dekontaminacji zbiorów, pracach naprawczych oraz digitalizacji 66 jednostek rękopisów z zasobu Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu.

W ramach zadania zakupiono także nowy serwer oraz przeprowadzono migrację danych z biblioteki cyfrowej. Obecnie biblioteka działa w najnowszej wersji oprogramowania dLibra.

Zadanie dofinansowane zostało przez MKiDN w ramach projektu "Kultura cyfrowa" (kwota dofinansowania wyniosła 142 800 zł.