Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu oraz Archiwum Diecezji Sandomierskiej w okresie do 14 kwietnia br. będą zamknięte dla czytelników i wypożyczających.
Prosimy, w miarę możliwości, o wykorzystywanie komunikacji elektronicznej i telefonicznej do kontaktów. Natomiast terminy zwrotów wypożyczonych książek zostają automatycznie prolongowane, a opłaty za pozycje przetrzymane w tym okresie nie będą naliczane. Szczegóły na naszym profilu Facebook.

 

Zakończono prace konserwatorskie w ramach
projektu "Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna, zabytkowy księgozbiór (XV-XVIII w.): konserwacja 11 inkunabułów i 50 rękopisów".

 

 

 

 

W Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu zakończono kolejne prace konserwatorskie. Celem tego zadania była poprawa ochrony i zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego kraju, tj. 11 inkunabułów oraz 50 unikatowych rękopisów. Poprzez konserwację zachowawczą będzie powstrzymana dalsza destrukcja zabytku. Konserwacja została wykonana w ramach programu MKiDN Ochrona Zabytków.

Kwota dofinansowania MKiDN wyniosła 150 000  zł.

Zakończono prace w ramach projektu "Digitalizacja, udostępnianie i niezbędna konserwacja materiałów do dziejów ziemi sandomierskiej XIII-XX w.- kontynuacja".

 

 

Dobiegła końca realizacja zadania: "Digitalizacja, udostępnianie i niezbędna konserwacja materiałów do dziejów ziemi sandomierskiej XIII-XX w.- kontynuacja".

Prace polegały na dekontaminacji zbiorów, pracach naprawczych oraz digitalizacji 66 jednostek rękopisów z zasobu Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu.

W ramach zadania zakupiono także nowy serwer oraz przeprowadzono migrację danych z biblioteki cyfrowej. Obecnie biblioteka działa w najnowszej wersji oprogramowania dLibra.

Zadanie dofinansowane zostało przez MKiDN w ramach projektu "Kultura cyfrowa" (kwota dofinansowania wyniosła 142 800 zł.

 

 

 

copyright © DK