Archiwum Diecezji Sandomierskiej zostało utworzone Dekretem Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza w dniu 16 marca 2019 r. Składa się ono z archiwum historycznego z siedzibą w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu oraz z archiwum bieżącego, które zlokalizowane jest w Kurii Diecezjalnej.

 

Udostępnianie materiałów źródłowych:

Archiwum Diecezji Sandomierskiej udostępnia jedynie materiały o charakterze historycznym.

Z pracowni naukowej można skorzystać od poniedziałku do soboty (oprócz świąt) w godz. 9.00 do 13.30.

 

Pracownicy:

Dyrektor - ks. dr Piotr Tylec, e-mail: dyrektor@bdsandomierz.pl

Pracownik - ks. mgr Emil Hapak, e-mail: archiwum@bdsandomierz.pl

 

Kontakt:

27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 6

tel. (+48) 15 833 26 22, e-mail: archiwum@bdsandomierz.pl

 

 

 

 

 

 

Realizowane projekty:

Rozpoczęto realizację zadania publicznego "Opracowanie zasobu archiwalnego i przygotowanie inwentarza w postaci elektronicznej zespołu akt Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu [Konsystorza Biskupiego w Sandomierzu] [XVIII] XIX -XXI w. – Etap 1 Akta ogólne i gospodarcze". Projekt został dofinansowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w ramach zadania „Wspieranie działań archiwalnych 2019”.

 

 

Przeprowadzono już prace wstępne nad 1959 jednostkami archiwalnymi (40 mb dokumentacji), które obejmowały: porządkowanie i segregację materiałów, brakowanie akt oraz ich systematyzację. W chwili obecnej trwa paginacja w obrębie jednostek archiwalnych, którą wykonują wolontariusze. Poniższej znajduje się galeria zdjęć, która prezentuje realizację zadania.

copyright © DK