VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 22

Statut Biblioteki nadaje Biskup Diecezjalny.

 

§ 23

Wszelkie zaminy w statucie mogą być dokonywane, na wniosek Dyrektora Biblioteki lub własną decyzją Biskupa Diecezjalnego, po uzyskaniu opinii Rady Bibliotecznej.

 

§ 24

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

 

                                                                                                                       Niniejszy Statut Biblioteki Diecezjalnej

                                                                                                                       w Sandomierzu zatwierdzam

 

                                                                                                                       Andrzej Dzięga

                                                                                                                       Biskup Sandomierski

Sandomierz, dnia 18 grudnia 2006 roku

 

copyright © DK