Zadania finansowane ze środków MKiDN

 

2020

-   Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna: pełna konserwacja 4 rękopisów (XIV-XVIII w.)

 

2019

-   Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna, zabytkowy księgozbiór (XV-XVIII w.): konserwacja 11 inkunabułów i 50 rękopisów

-   Digitalizacja, udostępnianie i niezbędna konserwacja materiałów do dziejów ziemi sandomierskiej XIII-XX w.- kontynuacja

 

2018

-   Prace ratownicze, digitalizacja i udostępnianie źródeł do dziejów dawnej ziemi sandomierskiej XIV-XX w. - kontynuacja.

 

2017

-   Sandomierz, zbiory biblioteki diecezjalnej: konserwacja rękopisu C 426 (XV w.) i woluminu sygn. 320 (XVII w.).

-   Sandomierz, zbiory biblioteki diecezjalnej: konserwacja 59 woluminów (XV-XVIII w.).

-   Prace ratownicze, digitalizacja i udostępnianie źródeł do dziejów dawnej ziemi sandomierskiej XV-XX w.

 

2016

-   Prace ratownicze, digitalizacja i udostępnianie źródeł do dziejów Kapituły Kolegiackiej w Sandomierzu, XVI-XVIII w.

 

2015

-   Konserwacja, digitalizacja, udostępnianie rękopisów z zespołu Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej
w Sandomierzu.

 

2014

-   Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna - księgozbiór (XV w.): prace ratownicze polegające na dezynsekcji, dezynfekcji, odkażaniu, oczyszczaniu i zabezpieczeniu 181 inkunabułów.

 -   Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna - księgozbiór - cztery rękopisy (XV w.): pełna konserwacja rękopisów
o sygnaturach: C 425, C 428, C 472 i C 473.

 

2013

-   Sandomierz, inkunabuły, do 1500r. Konserwacja unikatowych zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu wydanych przed 1500 r.; o sygnaturach: 000163, 000157, 000066, 000141 – etap I.

-   Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie kolekcji starych druków opatrzonych superekslibrisami ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu.

 

2012

-   Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna - inkunabuły i starodruki (XV-XVIII w.): prace ratownicze polegające na dezynsekcji, odkażaniu, czyszczeniu i zabezpieczeniu 17 inkunabułów i 502 starodruków.

copyright © DK