Zadania dofinansowane przez MKiDN w ramach priorytetu Ochrona zabytków w 2014 r.:

 

1) Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna - księgozbiór (XV w.):

Prace ratownicze polegające na dezynsekcji, dezynfekcji, odkażaniu, oczyszczaniu i zabezpieczeniu 181 inkunabułów.
Dofinansowanie z MKiDN w kwocie 199 000,00 zł

 

2) Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna - księgozbiór - cztery rękopisy (XV w.):

Pełna konserwacja czterech rękopisów o sygnaturach: C 425, C 428, C 472 i C 473.
Dofinansowanie z MKiDN wyniosło 200 000,00 zł

 

copyright © DK