Zadanie w ramach projektu "Konserwacja, digitalizacja, udostępnianie rękopisów z zespołu
Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu".

 

 

 Zadanie dofinansowane zostało ze środków MKiDN w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe" priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego kwotą 161 500 zł.

 

Wykonawcą prac była firma Alto-Protekt.

 

Obiekty dostępne są wersji cyfrowej na Cyfrowej Bibliotece Diecezjalnej w kolekcji NIMOZ2015.

 

 

copyright © DK