Prace konserwatorskie w ramach projektu "Prace ratownicze, digitalizacja i udostępnianie źródeł
do dziejów Kapituły Kolegiackiej w Sandomierzu, XVI-XVIII w."

 

 

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu w 2016 r. przeprowadziła prace konserwatorskie dokumentów dotyczących funkcjonowania Kapituły Kolegiackiej w Sandomierzu od XVI do XVIII wieku. Realizowane były one w ramach programu "Kultura Cyfrowa" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

W bibliotece cyfrowej ukazało się 122 jednostek pochodzących z w/w zespołu.


Kwota dofinansowania MKiDN wyniosła 240 000 zł.

 

 

copyright © DK