Prace konserwatorskie w ramach projektu "Sandomierz, zbiory biblioteki diecezjalnej:
konserwacja 59 woluminów (XV-XVIII w.)"

 

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu w 2017 r. przeprowadziła prace konserwatorskie 59 woluminów, które zostały wydane w okresie od XV do XVIII w. (inkunabuły i starodruki).

 

Prace realizowane były w ramach programu MKiDN Ochrona Zabytków.

 

Kwota dofinansowania MKiDN wyniosła 120 000  zł.

 

 

 

 

copyright © DK