Prace konserwatorskie w ramach projektu "Prace ratownicze, digitalizacja i udostępnianie źródeł
do dziejów dawnej ziemi sandomierskiej XV-XX w."

 

 

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu w 2017 r. przeprowadziła prace konserwatorskie dokumentów dotyczących dziejów dawnej ziemi sandomierskiej od XV do XX wieku. Materiały te pochodziły z zespołu Kapituły  Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu. W  bibliotece cyfrowej ukazało się 73 jednostki pochodzące z w/w zespołu.

 

Zadanie realizowane było w ramach programu Kultura Cyfrowa MKiDN.

 

Kwota dofinansowania MKiDN wyniosła 247 000  zł.

 

 

 

 

 

 

copyright © DK