Prace konserwatorskie w ramach projektu "Prace ratownicze, digitalizacja
i udostępnianie źródeł do dziejów dawnej ziemi sandomierskiej XIV-XX w. - kontynuacja"

 

 

W Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu zrealizowano kolejne prace konserwatorskie dokumentów dotyczących  dziejów dawnej ziemi sandomierskiej od XIV do XX wieku. Materiały te pochodzą z zespołu Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu.

 

Zadanie realizowane było w ramach programu Kultura Cyfrowa MKiDN.

 

Kwota dofinansowania MKiDN wyniosła 159 600  zł.

 

 

 

 

 

 

copyright © DK