Zadania finansowane ze środków na działalność upowszechniającą naukę MNiSW

 

2018

-   Konserwacja, opracowanie i udostępnienie 50 starych druków ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej
w Sandomierzu.

 

2016

- Konserwacja zachowawcza 200 starych druków ze Zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu

- Digitalizacja i udostępnianie 200 starych druków ze zbiorów Biblioteki diecezjalnej w Sandomierzu

- Opracowanie 200 starych druków ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu

 

2015

-   Prace ratownicze, digitalizacja i udostępnianie starych druków ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu.

-   Konserwacja, digitalizacja i upowszechnienie kolekcji muzykaliów ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu.

 

2014-2015

-   Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie pięciu inkunabułów i jednego starego druku ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu.

 

2014

-   Prace ratownicze, digitalizacja i udostępnienie 412 rękopisów z zasobu Biblioteki Diecezjalnej
w Sandomierzu.

 

2012-2014

-   Konserwacja i digitalizacja rękopisu i dwóch starodruków ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu.

 

2012

-   Zadanie wydawnicze: "Sanctimonialis autem femina. Magnifikat, motety i pieśni na dwa chóry żeńskie
z rękopisu L 1643 Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu".

 

2011

-   Konserwacja inkunabułu i dwóch rękopisów.

 

2010

-   Konserwacja inkunabułów i superekslibrisów. Prenumerata czasopism naukowych lub popularyzujących naukę. Zadanie wydawnicze: „Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej
w Sandomierzu XIII – XX wieku”.

 

 

copyright © DK