"Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie pięciu inkunabułów i jednego starego druku ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu" w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę w 2014 r.,
finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Prace nad tymi woluminami polegały m. in. na: dezynfekcji, oczyszczeniu mechanicznym, uzupełnieniu kart masą papierniczą lub reperacje bibułką japońską, odkwaszeniu, prasowaniu kart, wykonaniu nowych wklejek, uszyciu bloku książek, wykonaniu klamer

i dygitalizacji.

Dofinansowanie z MNiSW wyniosło 275 140,00 zł.

 

 

 

copyright © DK