"Konserwacja, digitalizacja i upowszechnienie kolekcji muzykaliów ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej
w Sandomierzu" w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę w 2015 r.,
finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Kolekcję obejmującą ponad 500 jednostek poddano dezynfekcji i dezynfekcji oraz czyszczeniu i prasowaniu kart. Ubytki uzupełniano masą papierową lub bibułką japońską.

 

Zadanie dofinansowano kwotą 185 000 zł ze środków MNiSW w ramach zadań z zakresu Działalności Upowszechniającej

Naukę. Muzykalia udostępniane są w Cyfrowej Bibliotece Diecezjalnej.

 

 

 

copyright © DK