"Prace ratownicze, digitalizacja i udostępnianie starych druków ze zbiorów
Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu" w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę w 2015 r.,
finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Kolekcję, obejmującą 184 woluminy, poddano niezbędnym pracom interwencyjnym polegającym na eliminacji biologicznych czynników szkodliwych dla zbioru.

 

Wykonanie zadania możliwe było dzięki dofinansowaniu ze środków MNiSW w ramach zadań z zakresu Działalności Upowszechniającej Naukę. Kwota dofinansowania wyniosła 450 000 zł.

 

Wszystkie książki zeskanowano i udostępniono w Cyfrowej Bibliotece Diecezjalnej.

 

copyright © DK