VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§.66

Tekst niniejszego regulaminu ma być udostępniony Czytelnikom w lokalu wypożyczalni. Należy się z nim zapoznać przed podpisaniem deklaracji (formularza).

§.67

Wątpliwości interpretacyjne realizacji poszczególnych zasad niniejszego Regulaminu rozstrzyga dyrektor Biblioteki.

 

§.68

Osobom naruszającym przepisy niniejszego Regulaminu może być cofnięte prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki.

 

§.69

Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem podpisania go przez Biskupa Sandomierskiego.

 

copyright © DK