• DIGITALIZACJA

   

  Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu utworzyła i wyposażyła pracownię do digitalizacji przy współudziale środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe.

   

  CENNIK DIGITALIZACJI*:

   

  Książki i czasopisma wydane do 1945 r.:

  do 10 stron - 2 zł/str.

  pow. 10 stron - 1 zł/str.

   

  Zbiory specjalne (rękopisy, muzykalia, stare druki):

  1 strona - 3 zł

   

  opłata stała 40 zł pobierana jest przy zamówieniu powyżej 5 jednostek archiwalnych

  oraz przy realizacji zamówienia na kopie cyfrowe.

   

  Czytelników korzystających z archiwaliów uprzednio informujemy, iż nie można kopiować samodzielnie materiałów bibliotecznych, taką działalnością odpłatnie zajmuje się Biblioteka.

   

  Dyplomy pergaminowe:

  cena digitalizacji ustalana na miejscu (około 50 zł)

   

  *Skany w postaci plików JPG lub TIFF z rozdzielczością 300 dpi(druk) lub 400 dpi(rękopis).

  Przy większych ilościach możliwe jest negocjowanie cen.

   

 • DEZYNFEKCJA (FUMIGACJA)

   

  Komorę fumigacyjna to urządzenie próżniowe służące do dezynfekcji księgozbiorów i archiwaliów z mikroorganizmów (grzybów, bakterii) i owadów. Chcąc wyjść naprzeciw innym bibliotekom, archiwom i urzędom w naszym regionie wykonujemy usługę fumigacji  książek, akt i dokumentów.

   

  CENNIK FUMIGACJI:

  1800 zł + VAT /1 wsad (tj. 2m3) do komory fumigacyjnej

     lub

  150 zł + VAT / 1 mb akt formatu A4

   

  Przy większych ilościach możliwe jest negocjowanie cen.

   

 • KSERO

   

  CENNIK KSERO:

  Materiały wydane po 1945 r.

   

  A4 / jednostronnie  - 40 gr

  A4 / dwustronnie    - 50 gr

  A3 / jednostronnie  - 60 gr

  A3 / dwustronnie    - 70 gr

   

  Powyżej 30 stron:

   

  A4 / jednostronnie  - 15 gr

  A4 / dwustronnie    - 25 gr

  A3 / jednostronnie  - 30 gr

  A3 / dwustronnie    - 50 gr

  A5 / jednostronnie  - 10 gr

  A5 / dwustronie      - 18 gr

   

  Nie kserujemy materiałów archiwalnych.

   

 • LEKCJE BIBLIOTECZNE

  Zapraszamy uczniów na ciekawie prowadzone lekcje biblioteczne z wybranej tematyki:

  - historia książki w starożytności i w średniowieczu

  - historia pisma i alfabetu

  - historia ilustracji książkowej.

   

  Oprócz wykładu proponujemy projekcję filmu edukacyjnego przedstawiającego najciekawsze zbiory biblioteki a także zwiedzanie wystawy "Superexlibrisy Biblioteki Diecezjalnej"

   

  Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie tematu i terminu lekcji.

  Tel. 15/ 833-26-22

  Opłata 3 zł/os.

   

 • OFERTA TURYSTYCZNA

  Pragniemy przedstawić naszą ofertę a zarazem serdecznie zaprosić nauczycieli wraz z uczniami oraz inne grupy zorganizowane na wyjątkowe spotkanie z książką.

  Naszym celem jest zaprezentowanie tradycyjnych i nowoczesnych nośników informacji.

  Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu (WSD) posiada w swoim księgozbiorze bezcenne i unikatowe pozycje, wśród których należy wymienić inkunabuły i starodruki, rękopisy, zbiory kartograficzne, fotografie, pocztówki oraz muzykalia. Najcenniejszą pozycja jest tekst „Bogurodzicy” z II połowy XV wieku. O wyjątkowości naszych zbiorów świadczy to, iż korzystają z nich pracownicy naukowi uczelni, archiwów i muzeów z całej Polski i z zagranicy. Nasze zbiory stanowią podstawę wielu prac naukowych.

  Podczas wizyty w bibliotece zaprezentujemy dwudziestominutowy film edukacyjny przedstawiający historię naszej biblioteki, jej bogaty księgozbiór oraz bibliotekę cyfrową.

  Oferujemy także zwiedzanie wystaw tematycznych i zakup pamiątek m.in. reprintu rękopisu „Bogurodzicy”, „Widoki Sandomierza” z 1918 r. czy karty iluminowanej z kodeksu autorstwa Jana Długosza.

   

  Zapraszamy do zwiedzania biblioteki po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty pod numerami telefonów: 15 833 26 22, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: biblioteka@bdsandomierz.pl

   

  Cena wstępu: 3 zł/os.

   

copyright © DK