LEKCJE BIBLIOTECZNE

Zapraszamy uczniów na ciekawie prowadzone lekcje biblioteczne z wybranej tematyki:

- historia książki w starożytności i w średniowieczu

- historia pisma i alfabetu

- historia ilustracji książkowej.

 

Oprócz wykładu proponujemy projekcję filmu edukacyjnego przedstawiającego najciekawsze zbiory biblioteki a także zwiedzanie wystawy "Superexlibrisy Biblioteki Diecezjalnej"

 

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie tematu i terminu lekcji.

Tel. 15/ 833-26-22

 

OFERTA TURYSTYCZNA

Pragniemy przedstawić naszą ofertę a zarazem serdecznie zaprosić nauczycieli wraz z uczniami oraz inne grupy zorganizowane na wyjątkowe spotkanie z książką.

Naszym celem jest zaprezentowanie tradycyjnych i nowoczesnych nośników informacji.

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu (WSD) posiada w swoim księgozbiorze bezcenne i unikatowe pozycje, wśród których należy wymienić inkunabuły i starodruki, rękopisy, zbiory kartograficzne, fotografie, pocztówki oraz muzykalia. Najcenniejszą pozycja jest tekst „Bogurodzicy” z II połowy XV wieku. O wyjątkowości naszych zbiorów świadczy to, iż korzystają z nich pracownicy naukowi uczelni, archiwów i muzeów z całej Polski i z zagranicy. Nasze zbiory stanowią podstawę wielu prac naukowych.

Podczas wizyty w bibliotece zaprezentujemy dwudziestominutowy film edukacyjny przedstawiający historię naszej biblioteki, jej bogaty księgozbiór oraz bibliotekę cyfrową.

Oferujemy także zwiedzanie wystaw tematycznych i zakup pamiątek m.in. reprintu rękopisu „Bogurodzicy”, „Widoki Sandomierza” z 1918 r. czy karty iluminowanej z kodeksu autorstwa Jana Długosza.

 

Zapraszamy do zwiedzania biblioteki po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty pod numerami telefonów: 15 833 26 22, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: biblioteka@bdsandomierz.pl

 

copyright © DK