IV. ZBIORY I ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

 

§.14

W skład Biblioteki wchodzą:

• Dział inkunabułów (do 1500 r.);

• Dział rękopisów;

• Dział starych druków (do rok 1800);

• Dział druków nowszych (od roku 1801);

• Dział czasopism;

• Dział zbiorów specjalnych (kartografia, grafika, nuty, fotografie, mikrofilmy i inne);

• Dział Zakładów Naukowych.

 

§.15

Dla usprawnienia pracy Biblioteki organizuje się poza tym:

• Dział gromadzenia i uzupełniania zbiorów;

• Dział dubletów i trybletów;

• Dział katalogów i informacji;

• Dział komputeryzacji i digitalizacji zbiorów;

• Magazyny i dział konserwacji zasobów;

• Wypożyczalnię i czytelnię;

• Sekretariat do spraw administracyjnych i gospodarczych.

 

§.16

Zależnie od aktualnych potrzeb i warunków, dyrektor Biblioteki w porozumieniu z Rektorem, tworzy lub likwiduje poszczególne działy. Organizację, zakres i sposób działania poszczególnych działów Biblioteki wymienionych w §14 i 15 określa protokół likwidacyjny, opracowywany przez dyrektora Biblioteki.

 

§.17

Godziny pracy biblioteki i czytelni:

   godziny pracy:

   poniedziałek - dzień techniczny  (Biblioteka nieczynna)

   wtorek    - 7.30 - 15.30;

   środa      - 7.30 - 15.30;

   czwartek - 7.30 - 15.30;

   piątek     - 7.30 - 15.30;

   przerwa obiadowa dla pracowników Biblioteki pomiędzy godz. 12.00 - 12.30.

 

§.18

Biblioteka zastrzega sobie możliwość zmiany zarówno godzin, jak i dni otwarcia, o czym poinformuje wcześnie na swojej stronie www.

 

§.19

Biblioteka jest nieczynna dla użytkowników:

• od wigilii Bożego Narodzenia do Uroczystości Objawienia Pańskiego;

• od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Miłosierdzia;

• 2 maja;

• w piątek po Bożym Ciele;

• 2 listopada;

• 4 tygodnie w okresie wakacyjnym (termin podany będzie odpowiednio wcześniej na stronie www).

W przypadkach niecierpiących zwłoki możliwe jest wypożyczenie książki za zgodą dyrektora Biblioteki.

 

§.20

Jeden dzień w tygodniu roboczym przewidziany jest na prace wewnątrz biblioteczne.

 

§.21

Na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 Art. 14), Biblioteka ma prawo do pobierania opłat za:

• usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia biblioteczne i międzybiblioteczne;

• za wypożyczenie materiałów audiowizualnych;

• w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;

• za nieterminowe zwrócenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

• za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

 

§.22

Wysokość opłat, o których mowa w §21 określa Regulamin Biblioteki.

 

 

copyright © DK