Zakończono zadanie Konserwacja, opracowanie, digitalizacja 50 starych druków z Biblioteki Kapituły w Sandomierzu

Redakcja Biblioteki

* 2 min. lektura

Zadanie to było kontynuacją rozpoczętego przed rokiem żmudnego procesu prac ratowniczych nad tym cennym zbiorem, który zdeponowany został w naszej książnicy. Swoim zakresem obejmowało ono pięć inkunabułów, czyli książek wydrukowanych przed 1500 r., oraz 45 woluminów starych druków, tj. sprzed 1800 r. Z racji, iż część z nich była tzw. „klockami introligatorskimi” (największy z nich zawierał 54 pozycje), udało się z nich wyodrębnić aż 310 samodzielnych tytułów. Tematyka tych pozycja jest niezwykle ciekawa, bowiem większość z nich skupia się wokół kwestii medycznych – chirurgii, anatomii, farmaceutyki, itp. Z tej racji posiadają one liczne ryciny i grafiki, które ubogacają tekst i są ważnym źródłem wiedzy. Śmiało można powiedzieć, iż jest to jeden z najbardziej unikatowych księgozbiorów medycznych, który przechowywany jest w zbiorach kościelnych naszej ojczyzny. Pozostałe książki zasadniczo koncentrują się na tematyce historycznej, zarówno powszechnej, jak i kościelnej. Obejmują one zarówno podręczniki i kompendia, ale również szczegółowe opracowania monograficzne. Natomiast pięć inkunabułów, które objęto zadaniem, opatrzone są superekslibrisami, czyli znakami własnościowymi umieszczonymi na oprawie. Wśród nich znajduje się unikatowy, zawierający nieznane wyobrażenie herbowe Jana Łaskiego młodszego, jednego z najwybitniejszych polskich działaczy reformacji. Omówiony powyżej księgozbiór w pierwszym etapie zadania poddany został konserwacji, która miała charakter zachowawczy. Pierwszym jej etapem była dezynfekcja i dezynsekcja zbioru. Następnie odbyło się jego czyszczenie, które usuwało kurz, martwe owady, resztki papieru i inne zanieczyszczenia. Poza tym każda strona woluminów była tamponowana i gumowana przy użyciu czyścików konserwatorskich. Po czyszczeniu wykonano niezbędne prace naprawcze, m.in. podklejenia, uzupełnienia ubytków, prasowanie kart, mocowanie opraw i zabezpieczenie jej specjalistycznymi preparatami. Po etapie konserwacji książki poddane zostały opracowaniu według zasad Centralnego Katalogu Bibliotek Naukowych NUKAT. W ramach tego zadania przygotowano 200 nowych rekordów bibliotecznych oraz zweryfikowano 110 już istniejących, które przygotowali pracownicy innych książnic. Ostatnim etapem projektu była digitalizacja i udostępnienie kolekcji. Łącznie woluminy miały prawie 30 tys. stron i tyleż wykonano skanów. Udostępniono je w największej polskiej bibliotece cyfrowej – Polona. Z pozycji tych można korzystać bezpłatnie. Koszty tego zadania wyniosły 275 547 zł, z czego Ministerstwo Edukacji i Nauki dofinansowało 248 000 zł.

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo.png


Sprawdź powiązane wpisy

Biblioteka Diecezjalna