„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” Wisława Szymborska

Biblioteka Diecezjalna

w Sandomierzu

Archiwum

Diecezji Sandomierskiej