Biblioteka Diecezjalna

w Sandomierzu

Aktualności

Sprawdź o czym piszemy

Najnowsze

25 stycznia

Zakończone zadania Społecznej Odpowiedzialności Nauki II

Diecezja Sandomierska, organizator Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, zakończyła realizację trzech zadań w ramach programu Społeczna Odpowiedzialn...

1 grudnia

Ochrona Zabytków - zadanie zakończono

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu zrealizowała zadanie w ramach programu rządowego Ochrona Zabytków, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dz...

1 grudnia

Pierwszy kardynał polskiej narodowości: Zbigniew Oleśnicki w sandomierskich zbiorach kościelnych

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu zrealizowała zadanie w ramach programu rządowego Wspieranie działań muzealnych, finansowanego ze środków Ministra...

23 października

Zakończono prace w ramach programu Kultura Cyfrowa

Zakończyły się prace w ramach programu rządowego Kultura Cyfrowa finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocj...

Materiały i Zasoby biblioteki

Księgozbiór01

Księgozbiór Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu liczy około 200 tysięcy woluminów. Składają się na niego zbiory specjalne (inkunabuły i starodruki - około 20 tys.), książki od XIX w. oraz czasopisma (około 300 tytułów). Z najcenniejszych zbiorów skorzystać można w bibliotekach cyfrowych - Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu oraz Polona. Pozostałe zbiory można wyszukać w katalogu koha.

Archiwalia02

Oferta biblioteki

Lekcje biblioteczne

Zapraszamy na zajęcia biblioteczne!Grupy zorganizowane, a więc młodzież szkolną, seniorów oraz członków różnych instytucji, zapraszamy na lekcję biblioteczną o historii książki. Tematyka ta przybliżona zostanie na przykładzie naszych zbiorów. Jednocześnie na zakończenie odbędzie się krótkie zwiedzanie Biblioteki. Maksymalna liczba uczestników takiego spotkania to 60 osób.

Zwiedzanie biblioteki

PublikacjePublikacje

Sprawdź nasze publikacje

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu nie tylko zabezpiecza i udostępnia swoje zbiory, ale również prowadzi działalność popularyzatorską. W 2020 r. zainicjowaliśmy serię wydawniczą, której celem jest tworzenie publikacji naukowych - monografii, edycji źródłowych, albumów, itp. - w oparciu o źródła, które zgromadzone są w naszej Bibliotece i Archiwum Diecezji Sandomierskiej. Jednocześnie w ramach wymiany bibliotecznej rozprowadzamy czasopismo naukowe "Studia Sandomierskie". Z racji, iż wiele prac nad tym periodykiem prowadzonych jest przy naszej Bibliotece prezentujemy najważniejsze o nim informacje.

Projekty Biblioteki DiecezjalnejKażdego roku nasza Biblioteka stara się podejmować kolejne prace związane z konserwacją, utrzymaniem, ale także opracowaniem i udostępnianiem cennych zbiorów. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia finansowego z zewnątrz. Największą pomoc otrzymujemy ze środków ministerialnych. Prace ratownicze nad naszym zasobem realizujemy w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (m.in. Ochrona Zabytków Kultura Cyfrowa) oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki (Społeczna Odpowiedzialność Nauki).
ProjektyWspółpracujemy z najlepszymi
Projekty zrealizowane w 2020

Konserwacja zachowawcza, opracowanie i udostępnienie kolekcji 37 starych druków z superekslibrisami

Konserwacja, opracowanie i udostępnienie 70 starych druków z Kapituły Kolegiackiej w Sandomierzu

2020

2021

Projekty zrealizowane w 2021

Konserwacja, opracowanie, digitalizacja 50 starych druków z Biblioteki Kapituły w Sandomierzu

Zapewnienie dostępu do zbioru starych druków: dezynfekcja, dezynsekcja, udostępnienie inwentarzy