O nas

Poznaj nas bliżej

“Historia nauczycielką życia”

Cyceron
Dzieje Biblioteki
Historia

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu jako samodzielna i niezależna instytucja została powołana do życia w dniu 1 stycznia 2007 roku na mocy dekretu bp. Andrzeja Dzięgi. W jej skład weszły wówczas trzy sandomierskie jednostki kościelne: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego, Biblioteka i Archiwum Kapituły Katedralnej oraz Archiwum Diecezjalne. Trzonem nowej instytucji stała się biblioteka seminaryjna.

Dyrektorzy biblioteki

ks. Piotr Tylec

2015 - teraz

Dyrektor biblioteki od 2015 r. Wykładowca historii Kościoła w miejscowym seminarium duchownym. Autor licznych publikacji na temat dziejów diecezji sandomierskiej. Skarbnik Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides".

Dyrektorzy Biblioteki
ks. Piotr Tylec2015 - teraz
Poprzednicy:

ks. Andrzej Jakóbczak2012 - 2015

ks. Andrzej Barzycki2006 - 2012

ks. Marek Reczek2002 - 2006

ks. Stanisław Bastrzyk1993 - 1998

ks. Michał Spociński1992 - 1993

ks. Marek Kozera1984 - 1991

ks. Stanisław Drypa1961 - 1984

  Zobacz więcej

Regulamin biblioteki

Zanim zaczniesz korzystać z naszych zbiorów zapoznaj się z naszym Regulaminem.

Statut Biblioteki

Działamy na podstawie Statutu zatwierdzonego przez bpa Krzysztofa Nitkiewicza w dniu 16 marca 2019 r.

Rada biblioteczna

Biblioteka posiada swoją Radę. Z jej zadaniami i składem możesz zapoznać się w niniejszym pliku.

Zobacz więcej
AktualnościDokumenty biblioteczne