Biblioteki Sandomierskiej

Seria wydawnicza

Czym jest seria wydawnicza?

Z racji 200-lecia istnienia naszej Biblioteki podjęliśmy kilka inicjatyw, o czym na bieżąco jesteście informacji na naszym profilu. Jedną z nich jest utworzenie serii wydawniczej zatytułowanej: "Prace Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu". Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzowanie zbiorów naszej Biblioteki oraz Archiwum Diecezji Sandomierskiej poprzez wydawanie publikacji naukowych - monografii, edycji źródłowych, albumów etc. Skierowane jest ono do wszystkich, którzy swoje prace (dyplomowe, hobbistyczne i inne) opierali w głównej mierze na źródłach, które zgromadzone są w/w instytucjach. Z racji charakteru Biblioteki i Archiwum będziemy preferować prace z historii, archiwistyki, historii sztuki, ale możliwe będzie wydawanie również pozycji z innych dziedzin, np. teologii czy pedagogiki. Niestety ze względu na to, iż nie posiadamy na ten cel zbyt dużych nakładów pieniężnych będziemy mogli sobie pozwolić jedynie na 1-2 książki rocznie. Serdecznie zachęcamy zatem osoby, które posiadają wspomniane opracowania, a chciałby je wydać drukiem przy pełnym wsparciu Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, do kontaktu z nami. Decyzję o rozpoczęciu takiej współpracy podejmować będą pracownicy Biblioteki po zapoznaniu się z przesłaną pracą.

Zapoznaj się z instrukcją dla autorów!

Przygotowując swoją pracę do naszej serii wydawniczej należy stosować się do przygotowanej instrukcji. W razie pytań i wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z Biblioteką.

Pobierz PDF
Praca zbiorowa pod red. ks. P. Tylca

Erem Kamedułów w Rytwianach i klasztory monastyczne diecezji sandomierskiej.

Publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 25-26 czerwca 2021 r. w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach.

Seria wydawnicza

Seria wydawnicza biblioteki