Porozmawiajmy

Pole obowiązkowe

Dane kontaktowe

Archiwum Diecezji Sandomierskiej

Czynne

Poniedziałek, środa, czwartek od godz. 9.00 do 13.30; wtorek, piątek od godz. 9.00 do 16.30. Przy kwerendach trwających dłużej niż jeden dzień istnieje możliwość korzystania również w soboty - po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z przedstawicielem archiwum.

Adres

ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz (wejście od strony wydawnictwa)

Numer kontaktowy

tel/fax: 15 833 26 22

Dyrektor ks. dr Piotr Tylec

dyrektor@bdsandomierz.pl

Archiwista ks. Emil Hapak

archiwum@bdsandomierz.pl

Numer konta bankowego

69 1240 4416 1111 0010 9994 5319

Kod SWIFT/BIC

PKOPPLPW

IBAN

PL + 69 1240 4416 1111 0010 9994 5319

Sort code

69 1010 0071 1240 4416 1111 0010 9994 5319

Ważne informacje

Nasze archiwum jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy oraz w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, 29 czerwca – Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, 2 listopada – Dzień Zaduszny, 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia, 31 grudnia.