“”

Dzieje Archiwum
Początki...

30 czerwca 1818 papież Pius VII ogłosił bullę Ex imposita nobis, która ustalała organizację kościelną w Królestwie Polskim. Na mocy tej bulli w miejsce diecezji kieleckiej (istniejącej formalnie od maja 1805, a realnie od września 1807) powstała diecezja sandomierska. Pierwszy biskup sandomierski Szczepan Hołowczyc, choć do Sandomierza nie przybył (w jego imieniu ingres do miejscowej katedry w dniu 8 września 1819 odbył ks. Aleksander Dobrzański), rozpoczął działania mające na celu stworzenie podstawowych instytucji diecezjalnych, a szczególnie konsystorza biskupiego. Biuro tegoż urzędu składało się z kancelarii i archiwum...

Archiwiści Diecezji

ks. Piotr Tylec

2019 - teraz

Dyrektor archiwum od r. 2019. Wykładowca historii Kościoła w miejscowym seminarium duchownym. Autor licznych publikacji na temat dziejów diecezji sandomierskiej. Skarbnik Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides".

Archiwiści / Kierownicy / Dyrektorzy Archiwum
ks. Piotr Tylec2019 - teraz
ks. Emil Hapak2017 - teraz
Poprzednicy:

ks. Józef Sądej2016 - 2019

ks. Ryszard Nowakowski2007 - 2014

ks. Marian Wiącek2006 - 2019

ks. Bogdan Stanaszek1995 - 2005

ks. Władysław Gwóźdź1993 - 1995

ks. Zygmunt Gil1987 - 1993

ks. Stanisław Grudziński1934 - 1987

  Zobacz więcej

Dokumenty archiwum

Regulamin ADS

Zanim zaczniesz korzystać z naszych zbiorów zapoznaj się z Regulaminem.

Wniosek o udostępnienie archiwaliów

Możesz go uzupełnić na miejscu, ale by zaoszczędzić czas warto samemu go wydrukować i odwiedzić nas, z już uzupełnionym wnioskiem.

Statut ADS

Działamy na podstawie statutu zatwierdzonego przez bpa Krzysztofa Nitkiewicza w dniu 20 marca 2019 r.

Zobacz więcej