Konserwacja pergaminowego rękopisu "Psalterium per annum"

Redakcja Biblioteki

* 1 min. lektura

Trwają prace w ramach projektu Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna: zbiór inkunabułów, starodruków, rękopisów. Kontynuacja ratowniczych prac nad księgozbiorem - pełna konserwacja rękopisu z XVI/XVII w. (sygn. 176).

Pergaminowy rękopis "Psalterium per annum" poddawany jest pełnej konserwacji.

Zadanie stanowi kolejny etap prac nad zabytkowym księgozbiorem obejmującym inkunabuły, stare druki i rękopisy.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Ochrona zabytków". Dotacja wynosi 62 000 zł.

Wykonawcą prac jest pracownia Z/Atelier.

Biblioteka Diecezjalna