Zakończono zadanie Zapewnienie dostępu do zbioru starych druków: dezynfekcja, dezynsekcja, udostępnienie inwentarzy

Redakcja Biblioteki

* 1 min. lektura

Zadanie polegało na oczyszczeniu zbioru starych druków z całego magazynu, który przez lata porażony został infekcją typu biologicznego. Kolekcja ta obejmowała 8 150 woluminów (około 450 metrów bieżących), które w większości trafiły do naszej biblioteki ze skasowanych w XIX w. klasztorów położonych na terenie ówczesnej diecezji sandomierskiej (m.in. pijarów i bernardynów z Radomia, czy dominikanów i franciszkanów z Sandomierza). Oczyszczenie książek polegało na dezynfekcji i dezynsekcji oraz odkurzeniu dostępnych powierzchni, tj. opraw, obcięć i grzbietów. Z tak przygotowanych woluminów bezpiecznie będą mogli korzystać pracownicy książnicy oraz zainteresowane nimi osoby. Ze względu na dużą ilość pozycji nie było możliwe, aby poddać je opracowaniu do Centralnego Katalogu Bibliotek Naukowych NUKAT. Dlatego w ramach zadania poddano digitalizacji stare księgi inwentarzowe, które założył ks. Andrzej Wyrzykowski jeszcze przed II wojną światową. Kilkanaście tomów tegoż spisu zawiera prawie 60 tys. pozycji. Celem oznaczenia oczyszczonych starych druków odpowiednie sygnatury zostały wyróżnione specjalnym tłem. Tak przygotowane inwentarze udostępnione zostały w Cyfrowej Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu (kolekcja „katalogi i inwentarze”). Koszt tego projektu opiewał na sumę 226 575 zł, z czego 203 500 zł pochodziło ze środków ministerialnych.

znaki_strona_www.png