Podpisano umowę w programie Kultura Cyfrowa

Redakcja Biblioteki

* 1 min. lektura

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu podpisała umowę na realizację zadania w ramach programu rządowego Kultura Cyfrowa finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Konserwacja, opracowanie, digitalizacja i udostępnienie muzykaliów Rakowskich z Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. W ramach zadania pracom tym poddanych zostanie 94 jednostek nut. Muzykalia te powstały około 1740 r. na zamówienie proboszcza parafii Raków ks. C.J. Langiego z przeznaczeniem dla miejscowej kapeli kościelnej. Całkowity koszt zadania wyniesie 20 617 zł, z czego środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowić będą kwotę 16 490 zł.

znaki_strona_www(3).png