Podpisano umowy na realizację dwóch zadań SON

Redakcja Biblioteki

* 1 min. lektura

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu podpisała umowę na realizację zadań w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Pierwsze z nich to "Zapewnienie dostępu do zbioru starych druków: dezynfekcja, dezynsekcja, opracowanie - kontynuacja". Całkowity koszt zadania to 194 747 zł, z czego dofinansowanie MEiN wynosi 175 000 zł.

Drugie zadanie to "Konserwacja, opracowanie, digitalizacja 60 starych druków z Biblioteki Kapituły w Sandomierzu". Całkowity koszt zadania to 269 376 zł, z czego dofinansowanie MEiN wynosi 241 500 zł.

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo.png