Kolejna umowa na konserwacje naszych zbiorów

Redakcja Biblioteki

* 1 min. lektura

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu podpisała umowę na realizację zadania w ramach programu rządowego Wspieranie działań muzealnych, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego, pn. Pierwszy kardynał polskiej narodowości: Zbigniew Oleśnicki w sandomierskich zbiorach kościelnych - konserwacja rękopisów. Całkowity koszt zadania wyniesie 85 125 zł, z czego wartość dofinansowania stanowić będzie kwotę 68 900 zł.

W ramach zadania pracom konserwatorskim poddany zostanie kodeks pergaminowy z XIV w. oraz dwa dokumenty pergaminowe z XV w. Obiekty te związane są osobą kardynała Zbigniewa Oleśnickiego.

znaki_strona_www(3).png