Ochrona Zabytków - umowa podpisana

Redakcja Biblioteki

* 1 min. lektura

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu podpisała umowę na realizację zadania w ramach programu rządowego Ochrona Zabytków, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, pn. Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna, Zbiór inkunabułów, starodruków i rękopisów (XVII-XIX): prace ratownicze przy 70 zabytkach rękopiśmiennych - kontynuacja. Całkowity koszt zadania wyniesie 166 458 zł, z czego wartość dofinansowania stanowić będzie kwotę 160 000 zł.

W ramach zadania pracom konserwatorskim poddanych zostanie aż 70 zabytkowych obiektów rękopiśmiennych, które do Biblioteki trafiły w XIX w. ze skasowanych klasztorów diecezji sandomierskiej.

znaki_strona_www(3).png