Ochrona Zabytków - zadanie zakończono

Redakcja Biblioteki

* 1 min. lektura

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu zrealizowała zadanie w ramach programu rządowego Ochrona Zabytków, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, pn. Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna, Zbiór inkunabułów, starodruków i rękopisów (XVII-XIX): prace ratownicze przy 70 zabytkach rękopiśmiennych - kontynuacja. Całkowity koszt zadania wyniósł 166 458 zł, z czego wartość dofinansowania stanowiła kwotę 160 000 zł.

W ramach zadania pracom konserwatorskim poddanych zostało 70 zabytkowych obiektów rękopiśmiennych, które do Biblioteki trafiły w XIX w. ze skasowanych klasztorów diecezji sandomierskiej. Zbiór ewakuowano z magazynu oraz poddano dezynfekcji i dezynsekcji oraz wykonano interwencyjne prace renowacyjne. Zabezpieczono zabytek do przechowywania i wykonano zabiegi prewencyjne.

Zdjęcia z realizacji zadania można zobaczyć w naszej GALERII

znaki_strona_www(3).png