Pierwszy kardynał polskiej narodowości: Zbigniew Oleśnicki w sandomierskich zbiorach kościelnych

Redakcja Biblioteki

* 1 min. lektura

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu zrealizowała zadanie w ramach programu rządowego Wspieranie działań muzealnych, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego, pn. Pierwszy kardynał polskiej narodowości: Zbigniew Oleśnicki w sandomierskich zbiorach kościelnych - konserwacja rękopisów. Całkowity koszt zadania wyniósł 85 125 zł, z czego wartość dofinansowania stanowiło kwotę 68 900 zł.

W ramach zadania pracom konserwatorskim poddanych został kodeks pergaminowy z XIV w. oraz dwa dokumenty pergaminowe z XV w. Wszystkie trzy obiekty są związane z postacią Zbigniewa Oleśnickiego. 18-19 grudnia 2023 roku przypada jubileusz 600-lecia przyjęcia przez niego święceń kapłańskich i sakry biskupiej. Z tej okazji w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu została urządzona wystawa czasowa poświęcona postaci pierwszego polskiego kardynała, na której zaprezentowane zostały wspomniane zabytki - serdecznie zapraszamy w godzinach otwarcia tegoż muzeum.

Zdjęcia z realizacji tego zadania w naszej GALERII

znaki_strona_www(3).png