Zakończono realizację dwóch zadań SON

Redakcja Biblioteki

* 2 min. lektura

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu zakończyła realizację zadań w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Pierwsze z nich to "Zapewnienie dostępu do zbioru starych druków: dezynfekcja, dezynsekcja, opracowanie - kontynuacja". Projekt zakładał kontynuację prac nad utrzymaniem zasobu zbiorów specjalnych Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, jak również jego merytoryczne opracowanie i udostępnienie szerszemu gronu odbiorców. Z tej racji składał się on z dwóch części. Pierwsza część projektu polegała na ewakuacji księgozbioru z magazynu porażonego infekcją typu biologicznego, dezynfekcji i dezynsekcji oraz czyszczeniu powierzchniowym bloków. Kolekcja ta liczy 4 500 woluminów, które przechowywana była w tymczasowym magazynie. Książki po poddaniu pracom ratowniczym umieszczone zostały w zdezynfekowanym magazynie zbiorów specjalnych. Druga część projektu przewidywała opracowanie i upowszechnienie zbioru 2 500 starych druków poddanych pracom ratowniczym w 2021 r. w ramach projektu SON. Całkowity koszt zadania to 194 747 zł, z czego dofinansowanie MEiN wynosiło 175 000 zł.

Drugie zadanie to "Konserwacja, opracowanie, digitalizacja 60 starych druków z Biblioteki Kapituły w Sandomierzu". Zadania to było kontynuacją opracowywania i udostępnienia księgozbioru Biblioteki Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu. Wybrany zbiór obejmuje 60 woluminów starych druków z czego część stanowi dzieła współoprawne. W sumie kolekcja liczy 157 samodzielnych publikacji. Klocki introligatorskie (2 woluminy) zawierają m.in. 97 dysertacji z zakresu nauk medycznych. Pozostałe 58 woluminów to publikacje z zakresu poezji i literatury, geografii historycznej, historii i polityki, które wybrane zostały z biblioteki kanonika sandomierskiego ks. Stefana Żuchowskiego. Całkowity koszt zadania to 269 376 zł, z czego dofinansowanie MEiN wynosiło 241 500 zł.

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo.png

Biblioteka Diecezjalna