Zakończyła się konserwacja pergaminowego rękopisu "Psalterium per annum"

Redakcja Biblioteki

* 1 min. lektura

Dobiegły końca prace konserwatorskie w ramach programu Ochrona Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tym samym zrealizowano zadanie pn. "Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna: zbiór inkunabułów, starodruków, rękopisów. Kontynuacja ratowniczych prac nad księgozbiorem - pełna konserwacja rękopisu z XVI/XVII w. (sygn. 176)". Rękopis trafił do zbiorów bibliotecznych Seminarium Duchownego w Sandomierzu po kasacie klasztoru OO. Bernardynów w Radomiu w 1864 r.

Zadanie obejmowało pełną renowację chorału z tekstem i zapisem nutowym. W ramach restauracji woluminu, m.in. oczyszczono i odkażono karty, dokonano rekonstrukcji i konsolidacji kart, uzupełniono ubytki zapisów rękopiśmiennych, uzupełniono ubytki w oprawie.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Ochrona zabytków", w kwocie 62 000 zł.

Więcej zdjęć w naszej GALERII.