Podpisano umowy na realizację trzech zadań SON

Redakcja Biblioteki

* 1 min. lektura

Diecezja Sandomierska, organizator Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, podpisała umowę na realizację trzech zadań w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Pierwsze z nich to "Konserwacja, digitalizacja i opracowanie 45 starych druków z Biblioteki Kapituły w Sandomierzu". Całkowity koszt zadania to 275 964 zł, z czego dofinansowanie MEiN wynosi 248 000 zł.

Drugie zadanie to "Prace ratownicze, digitalizacja i udostępnienie źródeł do dziejów ziemi sandomierskiej". Całkowity koszt zadania to 238 890 zł, z czego dofinansowanie MEiN wynosi 215 000 zł.

Trzecie zaś: "Zapewnienie dostępu do zbioru starych druków: dezynfekcja, dezynsekcja, opracowanie - kontynuacja". Całkowity koszt zadania to 205 194 zł, z czego dofinansowanie MEiN wynosi 184 500 zł.

Wszystkie projekty finansowane są ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki II".

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo.png