Zakończone zadania Społecznej Odpowiedzialności Nauki II

Redakcja Biblioteki

* 2 min. lektura

Diecezja Sandomierska, organizator Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, zakończyła realizację trzech zadań w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Pierwsze z nich to "Konserwacja, digitalizacja i opracowanie 45 starych druków z Biblioteki Kapituły w Sandomierzu". Zadanie polegało na konserwacji zachowawczej, opracowaniu i udostępnieniu 45 woluminów z zabytkowego księgozbioru Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu. Wśród udostępnionych dzieł znajdują się księgi z bibliotek prywatnych, przekazanych następnie do biblioteki kapituły sandomierskiej. Ze zdigitalizowanych obiektów korzystać można w serwsie Polona. Całkowity koszt zadania to 275 964 zł, z czego dofinansowanie MEiN wyniosło 248 000 zł.

Drugie zadanie to "Zapewnienie dostępu do zbioru starych druków: dezynfekcja, dezynsekcja, opracowanie - kontynuacja". W ramach zadania wykonano dezynfekcję, dezynsekcję i czyszczenie kolejnych 3 500 starych druków. Oczyszczone zbiory umieszczono w zdezynfekowanym magazynie zbiorów specjalnych. W katalogu Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu można odnaleźć kolejnych 2 500 rekordów dla starych druków. Ponad 500 rekordów to nowe opisy, z których część to wydania rzadkie lub unikatowe. Opracowano polonika oraz druki XVI w. Dla 2 000 pozycji pobrano opisy z bazy Nukat dodając informacje o proweniencji, oprawie i defektach w egzemplarzach. Nasi wolontariusze zaś wykonali pudełka ochronne dla najbardziej zniszczonych egzemplarzy. W efekcie książki bez opraw zabezpieczono przed dalszymi zniszczeniami. Całkowity koszt zadania to 205 194 zł, z czego dofinansowanie MEiN stanowiło kwotę 184 500 zł.

Trzecie zaś "Prace ratownicze, digitalizacja i udostępnienie źródeł do dziejów ziemi sandomierskiej". Prace ratownicze w tym zadaniu polegały na przeprowadzeniu konserwacji zachowawczej. Następnie materiały źródłowe zostały zdigitalizowane i udostępnione w serwisie Polona. Kolekcja poddana pracom zawiera unikatowe materiały źródłowe do dziejów ziemi sandomierskiej, m.in. księgi ławnicze i radzieckie miasta Sandomierza z lat 1549-1567; dokumenty dotyczące stanowiska kapituły kolegiackiej i katedralnej w Sandomierzu wobec wydarzeń politycznych i wojennych. Teczki i księgi z lat 1575-1854 zawierają miedzy innymi korespondencję, rejestry poborowe, wykazy hiberny, pogłównego i podymnego, spisy dóbr (złoto, srebro, książki) na potrzeby państwowe, album litograficzny z umocnieniami z XVII i XVIII wieku oraz pisma i mowy polityczne. Całkowity koszt zadania to 238 890 zł, z czego dofinansowanie MEiN wyniosło 215 000 zł.

Wybrane zdjęcia z powyższych zadań można obejrzeć w naszej galerii: GALERIA

Wszystkie projekty finansowane są ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki II".

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo.png