Zakończono prace w ramach programu Kultura Cyfrowa

Redakcja Biblioteki

* 1 min. lektura

Zakończyły się prace w ramach programu rządowego Kultura Cyfrowa finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego: Konserwacja, opracowanie, digitalizacja i udostępnienie muzykaliów Rakowskich z Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu (wg umowy z dnia 3 kwietnia 2023 r.).

W ramach zadania pracom tym poddano 96 jednostek nut. Muzykalia te powstały około 1740 r. na zamówienie proboszcza parafii Raków ks. C.J. Langiego z przeznaczeniem dla miejscowej kapeli kościelnej.

Z cyfrowych wersji wspomnianych zapisów muzycznych skorzystać można w naszej bibliotece cyfrowej (kolekcja Projekty/Kultura Cyfrowa 2023) pod linkiem: www.bc.bdsandomierz.pl/dlibra/collectiondescription/79

Natomiast galeria zdjęć z prac konserwacyjnych znajduje się pod następującym odnośnikiem: [Galeria Muzykalia Rakowskie]

Całkowity koszt zadania wyniósł 20 417 zł, z czego środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowiły kwotę 16 330 zł.

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo_RGB_PL (1).png

znaki_strona_www(3).png